FELDENKRAIS

Feldenkraisova® metoda (FM), jejíž tvůrcem je Moshé Feldenkrais, D.Sc., je celosvětově uznávaný psychosomatický přístup respektující individualitu každého člověka, v rámci kterého se kdokoliv z nás může přirozeně učit a rozvíjet skrze vědomý pohyb. Stěžejním aspektem tohoto učebního procesu je schopnost lidského mozku se celý život přetvářet (tzv. neuroplasticita). Vzhledem k propojenosti našeho organismu, se změny, které prožijeme na úrovni pohybové, se později zaintegrují a následně projeví i v dalších oblastech našeho života, tzn. v i oblasti myšlení, vnímání či prožívání. Jinak řečeno praktikování FM vede nejen ke snadnějšímu, efektivnějšímu a bezbolestnému pohybu, ale především k celkové integraci a harmonizaci našeho organismu. Více informací o FM… 

Přečtěte si více