FELDENKRAIS

Feldenkraisova® metoda (FM), jejíž tvůrcem je Moshé Feldenkrais, D.Sc., je celosvětově uznávaný psychosomatický přístup respektující individualitu každého člověka, v rámci kterého se kdokoliv z nás může přirozeně učit a rozvíjet skrze vědomý pohyb. Stěžejním aspektem tohoto učebního procesu je schopnost lidského mozku se celý život přetvářet (tzv. neuroplasticita). Vzhledem k propojenosti našeho organismu, se změny, které prožijeme na úrovni pohybové, se později zaintegrují a následně projeví i v dalších oblastech našeho života, tzn. v i oblasti myšlení, vnímání či prožívání. Jinak řečeno praktikování FM vede nejen ke snadnějšímu, efektivnějšímu a bezbolestnému pohybu, ale především k celkové integraci a harmonizaci našeho organismu. Více informací o FM… 

Tvůrce Feldenkraisovy® metody: Moshé Feldenkrais, D.Sc., (1904-1984) byl významný vědec, fyzik, učitel a uznávaný instruktor juda. Dr. Feldenkrais začal intenzivně zkoumat vztah mezi tělesným pohybem a uzdravováním, pocity, myšlením a učením poté, co sám utrpěl vážné zranění kolene. Jeho práce a výzkumy vedly k revolučním objevům a umožnily mu znovuobnovit schopnost chůze. Na základě jeho celoživotní zkušenosti a vědecké činnosti tak vznikla unikátní a respektující metoda, ve které se mu podařilo funkčně propojit poznatky z fyziky, biomechaniky, anatomie, fyziologie, dětského motorického vývoje, neurověd, psychologie, pedagogiky a bojových umění.

Formy Feldenkraisovy® metody: Existují dvě varianty FM a to individuální – Funkční integrace (Functional integration®-FI) a skupinová – Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement®-ATM). Základními kameny obou forem jsou dětské vývojové pohyby, prvky bojových umění, funkční pohyby všedního dne a životní zkušenosti Moshého Feldenkraise. V obou případech se jedná o cca 60 minut trvající lekce, ve kterých jsou jejich účastníci slovně (během skupinové lekce) nebo dotekem (při individuální lekci) vedeni praktikem FM skrze proces učení, ve kterém detailně zkoumají specifické pohybové sekvence, jež mohou probíhat v různých polohách (v leže, sedě, v kleče, ve stoji, …). Během lekcí se nevěnujeme výkonu či fyzickému zatížení, ale kvalitě v pohybu, pohybovému prožitku, rozvíjení kinestetického vědomí, atd.

Klienti Feldenkraisovy® metody: Lekce FM navštěvují děti a dospělí různého věku, potřeb a kondice, jejichž společným zájmem je navýšení či zachování kvality jejich života. Může se jednat o úplně zdravé jedince, kteří se rozhodli o sebe pečovat, chtějí podpořit své zdraví, hledají cestu k přirozenému pohybu, dokonce i o vrcholové sportovce, profesionální muzikanty, tanečníky, kteří se chtějí v rámci svého zájmu/profese posunout dále nebo o lidi s handicapem či bez, kteří se snaží o zotavení ze zranění, chtějí zlepšit svou mobilitu, hledají cestu, jak odstranit chronické bolesti, jak obnovit/podpořit pohybové funkce, jak se cítit lépe. Jinak řečeno… V rámci FM jsou respektovány všechny lidské bytosti, takže by se dalo říci, že je pro všechny, ale to bylo odvážné tvrzení, je totiž nutné se s ní potkat v ten pravý čas… Proto, jestli váháte, je dobré si ji vyzkoušet na vlastní kůži, pak si teprve dokážete odpovědět na otázku, zda-li je FM to, co právě v tuto chvíli potřebujete.

Přínos Feldenkraisovy® metody: Během skupinových a individuálních lekcí a seminářů FM mají klienti možnost se přirozeně rozvíjet skrze pohyb, pochopit a respektovat vlastní potřeby a tím např. nastartovat či urychlit léčebný proces při poranění, zmírnit nebo úplně odstranit různé bolesti pohybového aparátu, navýšit kvalitu spánku, zlepšit soustředění, prožít radost z učení se něčemu novému, objevit lehkost v pohybu/ v dýchání/ myšlení/ jednání … v životě. FM je z podstaty neinvazivní metoda. Lidé, kteří navštěvují lekce FM, nejsou „napravováni“, nikdo se je nesnaží léčit nebo řešit jejich problémy, ale skrze laskavé, respektující a bezpečné vedení vědomým pohybem mají sami možnost objevit cestu k přirozenému učení a navýšení jejich individuálního potenciálu.

Přečtěte si více