Děti

Lekce Feldenkraisovy® metody (FM) pro děti umožnují dětem objevit ještě neobjevené pohybové programy, překonat obtíže v psychomotorickém a kognitivním vývoji, zbavit se ostychu z pohybu, ulevit od celkového přetížení ze školy, sportu či hry na hudební nástroj, najít cestu k soustředění se na různé denní činnosti. Lekce probíhají v bezpečném, respektujícím a hravém prostředí, což je základem přirozeného učení. FM praktik během nich vychází z individuálních možností, schopností a dovedností každého dítěte a ty mu následně pomáhá rozvíjet. Pozornost tedy není upřena na to, co dítě dělat nemůže, ale naopak na to, co dělat může, což úplně mění pohybový prožitek dítěte a umožňuje mu (a jeho nervovému systému) se ve větší lehkosti rozvíjet.

Přečtěte si více