Děti

Lekce Feldenkraisovy® metody (FM) pro děti umožnují dětem objevit ještě neobjevené pohybové programy, překonat obtíže v psychomotorickém a kognitivním vývoji, zbavit se ostychu z pohybu, ulevit od celkového přetížení ze školy, sportu či hry na hudební nástroj, najít cestu k soustředění se na různé denní činnosti. Lekce probíhají v bezpečném, respektujícím a hravém prostředí, což je základem přirozeného učení. FM praktik během nich vychází z individuálních možností, schopností a dovedností každého dítěte a ty mu následně pomáhá rozvíjet. Pozornost tedy není upřena na to, co dítě dělat nemůže, ale naopak na to, co dělat může, což úplně mění pohybový prožitek dítěte, které díky tomuto přístupu zažívá během lekcí např.: pocit plynutí, rozvoje, radosti z učení, aj., což vede právě výše zmíněnému rozvoji. Více informací k lekcím pro děti…

Přečtěte si více