Děti

Lekce Feldenkraisovy® metody (FM) pro děti umožnují dětem objevit ještě neobjevené pohybové programy, překonat obtíže v psychomotorickém a kognitivním vývoji, zbavit se ostychu z pohybu, ulevit od celkového přetížení ze školy, sportu či hry na hudební nástroj, najít cestu k soustředění se na různé denní činnosti. Lekce probíhají v bezpečném, respektujícím a hravém prostředí, což je základem přirozeného učení. FM praktik během nich vychází z individuálních možností, schopností a dovedností každého dítěte a ty mu následně pomáhá rozvíjet. Pozornost tedy není upřena na to, co dítě dělat nemůže, ale naopak na to, co dělat může, což úplně mění pohybový prožitek dítěte, které díky tomuto přístupu zažívá během lekcí např.: pocit plynutí, rozvoje, radosti z učení, aj., což vede právě výše zmíněnému rozvoji. Více informací k lekcím pro děti…

Skupinové lekce pro děti aktuálně připravuji. Pro více informací o těchto lekcích mě kontaktujte zde. Krátké ukázkové video z těchto lekcí můžete shlédnout zde.

Individuální lekce probíhají ve všední dny v PLZNI (centrum města). Rezervaci termínu je možné udělat emailem nebo telefonicky, viz. Kontakt. Lekci je možné ze závažných důvodů zrušit nejpozději 48 hodin předem. Později je nutné uhradit lekci v její plné výši. Cena za 1 lekci Funkční integrace je 1200 Kč. Nastavení četnosti lekcí je individuální. Pro děti bude příjemnější, když přijdou na lekci v pohodlném volnějším oblečení, které jim umožní bezproblémový pohyb. Více informací o metodě a o individuálních lekcích najdete zde.

Přečtěte si více