ELIŠKA

Jmenuji se Eliška, pocházím ze Šumavy, už od malička je můj život spjat s pohybem – s jeho zkoumáním a radostí z učení se skrze něj, ve volných chvílích mě pravděpodobně potkáte na horách nebo někde v přírodě, v pracovních na skupinových a individuálních lekcích a seminářích Feldenkraisovy® metody pro děti nebo dospělé a to hlavně v Plzni a v Praze, ve studijních ve Feldenkrais Institutu ve Vídni, na FTVS UK v Praze nebo vlastně kdekoliv, můj život je jedno velké učení, což na něm mám ráda. Více informací o mně… 

Vzdělání v rámci Feldenkraisovy® metody: Jsem mezinárodně akreditovaný praktik Feldenkraisovy® metody (FM), kterou jsem vystudovala v rámci čtyřletého výcviku FM ve Feldenkrais Institutu ve Vídni pod vedením Donny Ray. Zde dále studuji i specializovaný výcvik pro práci s dětmi vycházející právě z FM, The Child’Space Professional Training Program. Tento výcvik vede Dr. Chava Shelhav, jedna z prvních studentů Dr. Moshého Feldenkraise, tvůrce FM. Studium FM mi do života přineslo a stále přináší mnohé, především ale jistotu, že se každý z nás může v jakémkoliv období svého života učit nové věci, radost z objevování sebe sama, laskavé a podporující přátele a učitele, inspirativní a zvídavé klienty a neutuchající touhu po prozkoumávání možností našeho bytí.

Vzdělání krom Feldenkraisovy® metody: Dále jsem absolventkou magisterského studia aplikovaných pohybových aktivit (APA) pro dospělé a děti se specifickými potřebami na FTVS UK v Praze a intenzivního studijního programu EUDAPA na Hagaa Helia Univerzitě ve Finsku (Evropský univerzitní diplom zaměřený na adaptované pohybové aktivity). Studium oboru APA můj život obohatilo o Feldenkraisovu® metodu, laskavou učitelku, životní kamarádku, lásku k Finsku, nezapomenutelné zážitky v podobě kurzů na sněhu, na vodě i na zemi a uvědomění si toho, že každý na světě má své specifické potřeby, které je možné naplnit.

Aktuální pracovní náplň: V tuto chvíli pracuji v Plzni a v Praze s dospělými a dětmi bez specifických potřeb i se specifickými potřebami především v rámci skupinových a individuálních lekcí a dále seminářů Feldenkraisovy® metody. Občas se vedle toho zapojuji do výuky studentů na katedře Zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství na UK FTVS v Praze.

Přečtěte si více